Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3447
Title: Метод та моделі розширення семантики відношень онтологій за допомогою опису математичних залежностей між параметрами об'єктів
Authors: Білоіваненко, М. В.
Keywords: інформаційний ресурс
онтологічна база знань
математичне відношення
семантична анотація
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Білоіваненко, М. В. Метод та моделі розширення семантики відношень онтологій за допомогою опису математичних залежностей між параметрами об'єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / М. В. Білоіваненко ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню та розробці методів розширення функціональних можливостей онтологічних баз знань шляхом додавання до них нових, формально представлених у вигляді математичних залежностей, знань про взаємоз'вязок між об'єктами.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3447
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BeliivanenkoMV.pdf303.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.