Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3446
Title: Інтелектуальне діагностування цифрових систем на основі моделей структурного рівня
Authors: Самі, С. А.
Keywords: комп'ютерна система
діагностика
експертна система
продукційна система
бінарне відношення
нечітка логіка
Issue Date: 2011
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Самі, С. А. Інтелектуальне діагностування цифрових систем на основі моделей структурного рівня : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / С. А. Самі ; МОНМС України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с.
Abstract: Дисертація присвячена розвитку методів діагностики комп'ютерних систем і мереж, спрямованого на підвищення ефективності процесу діагностування за рахунок удосконалення способів подання знань експертів в експертних системах реальної години та їх апаратної реалізації Вперше розроблена структурна модель комп'ютерних систем на основі багаторівневих мереж Петрі, яка дозволяє визначити переходи комп'ютерних систем з одного стану в інший. Розроблено метод діагностики комп'ютерних систем і мереж, що базується на поданні знань експертів у вигляді продукційних правил з використанням бінарних відносин характерності значень параметрів для діагнозів, що дозволяє поставити діагноз визначеному стану комп'ютерної системи чи мережі. Удосконалено метод аналізу продукційних експертних систем на здатність постановки діагнозу функціональному стану комп'ютерної системи чи мережі, що використовує бінарні відносини характерності значень ознак параметрів для діагнозів, що дозволяє скоротити кількість продукцій, необхідних для аналізу. Реалізована нечітка діагностична експертна система реального часу.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3446
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SamiSA.doc3.09 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.