Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3444
Title: Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж
Authors: Салман, А. М.
Keywords: класифікація
імовірнісна нейронна мережа
прогнозування
стан телекомунікаційної мережі
Issue Date: 2011
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Салман, А. М. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / А. М. Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 15 с.
Abstract: В дисертаційній роботі розглянуто проблему підвищення ефективності систем моніторингу телекомунікаційної мережі за рахунок розробки методів і моделей класифікації та прогнозування станів, як елементів, так і всієї мережі в цілому. Проведений аналіз стану та перспектив розвитку телекомунікаційних систем дозволив виділити основну проблему даної області – забезпечення заданої якості обслуговування користувачів при впровадженні нових типів сервісів. Як приклад таких сервісів можна виділити передачу мультимедійної інформації. Одним із шляхів вирішення поставленої задачі являється удосконалення існуючих засобів управління та моніторингу телекомунікаційною мережею шляхом підвищення точності класифікації станів та можливості прогнозування станів у майбутньому.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3444
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SalmanA.doc947 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.