Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3443
Title: Методи та модель верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту
Authors: Головянко, М. В.
Keywords: верифікація знань
достовірність інформації
Web-орієнтовані системи
Issue Date: 2011
Citation: Головянко, М. В. Методи та модель верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту : автореф.дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / М. В. Головянко ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2011. – 20 с.
Abstract: В умовах зростання популярності Web-орієнтованих систем, зокрема таких, що застосовуються для прийняття рішень, особливої важливості набувають програмні інтелектуальні засоби автоматичного вилучення релевантної інформації, достовірність якої можна формально перевірити або верифікувати. Розроблені дотепер підходи до верифікації знань використовують переважно статистичні та синтаксичні методи перевірки цілісності та несуперечливості розміщених у окремій базі знань, що обумовлює нездатність існуючих методів верифікації впоратись із різнорідністю, неструктурованістю та суперечливістю інформації, поданої у Web. У зв'язку з цим актуальною є задача розробки моделі та методів семантичної верифікації знань на основі інформації, яка може вилучатись з розподілених різнорідних джерел, що дозволить інтелектуалізувати Web-контент, доповнивши зміст Web-систем такими формальними описами, які нададуть можливість інтелектуальним програмам або агентам автоматично переконуватися у достовірності в певному контексті наданої системою інформації. Напрямок досліджень відповідає положенням задекларованої World Wide Web консорціумом ініціативи «Semantic Web», та покликаний розв’язати задачу підняття рівня довіри до Web-ресурсів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3443
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GolovjankoMV.pdf234.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.