Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/340
Title: Спосіб діагностики ступеня ожиріння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Authors: Висоцька, О. В.
Амбросова, Т. М.
Порван, А. П.
Амбросов, Д. А.
Доброродня, Г. С.
Keywords: діагностика ожиріння
Issue Date: 2012
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Спосіб діагностики ступеня ожиріння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією : пат. на корисну модель 75267 Україна / Висоцька О. В., Амбросова Т. М., Порван А. П., Амбросов Д. А., Доброродня Г. С. ; ХНУРЕ. – 2012
Abstract: Спосіб діагностики ступеня ожиріння, що включає у себе дані клініко-лабораторних досліджень, аналізують за допомогою методів статистичного аналізу. У пацієнта визначають стадії артеріальної гіпертензії, наявність супутнього цукрового діабету 2 типу, рівень інсуліну, показники глікованого гемоглобіну, індекс маси тіла, індекс інсулінорезистентності CARO, рівень аполіпопротеїну В, рівень інтерлейкіну-6, рівень фактора некрозу пухлин-α, рівень адипонектину, концентрацію інгібітору активатора плазміногена. Розраховують значення чотирьох дискримінантних функцій на підставі формул дискримінантного аналізу.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/340
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent75267.pdf328.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.