Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3389
Title: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для ЛІВС полігонного випробувального комплексу
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Болюбаш, О. О.
Воробйов, Р. В.
Клівець, С. І.
Опенько, П. В.
Полішко, С. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Храпчинський, В. О.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2012
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Болюбаш О.О. та ін. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для ЛІВС полігонного випробувального комплексу. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 71019 – № u201201152; Заяв. 06.02.2012; Опубл. 25.06.2012; Бюл. № 12. – 18 с.
Abstract: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для ЛІВС полігонного випробувального комплексу містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, інформаційний блок для інформаційного взаємозв'язку з літальним апаратом (ЛА), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми І, лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки (ПСП), виконавчі механізми та а - введення опорного сигналу з частотою Δvм передавального лазера, б - введення сигналу від каналу оцінки тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА для уточнення похибки збігу по кутах. Після ПСП замість електронно-цифрової обчислювальної машини введено електронну обчислювальну машину.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3389
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p34.pdf445.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.