Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3387
Title: Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Воробйов, Р. В.
Петрукович, Д. Є.
Рубан, И. В.
Рябуха, Ю. М.
Сачук, І. І.
Храпчинский, В. О.
Хударковський, К. І.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 67631 – № u201112032; Заяв. 13.10.2011; Опубл. 27.02.2012; Бюл. № 14. – 12 с.
Abstract: Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод, призми для частоти міжмодових биттів Δvм, блок дефлекторів, перемикач для частот міжмодових биттів Δvм і 2Δvм, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, тригер "1"|"0", схему "і", лічильники, фільтр із заданою смугою пропускання, детектор, диференційну оптику, підсилювач, фільтр, диференційовні ланцюжки, випрямлячі, електронно-цифрову обчислювальну машину та блок відображення вимірювальної інформації про похилу дальність R до літального апарата (ЛА). Після ШП замість модифікованого інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б-введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3387
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p32.pdf357.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.