Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3386
Title: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Воробйов, Р. В.
Рубан, И. В.
Рябуха, Ю. М.
Сачук, І. І.
Скорін, Ю. І.
Храпчинский, В. О.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 67632 – № u201112039; Заяв. 13.10.2011; Опубл. 27.02.2012; Бюл. № 14. – 10 с.
Abstract: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери "1"|"0", схеми І, реверсивні лічильники, схеми порівняння, електронно-цифрову обчислювальну машину та -введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (, , , ) від передавального лазера. Після ШП замість модифікованого інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б-введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3386
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p31.pdf434.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.