Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3385
Title: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Воробйов, Р. В.
Наконечний, О. А.
Рубан, И. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Васильєв Д.Г. та ін. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 67633 – № u201112041; Заяв. 13.10.2011; Опубл. 27.02.2012; Бюл. № 14. – 14 с.
Abstract: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для ЛІВС з розширеним набором поляризаційних ознак розпізнавання ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми І, лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми, електронно-цифрову обчислювальну машину та а-введення опорного сигналу з частотою DnM передавального лазера, б-введення сигналу від каналу оцінки тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата для уточнення похибки збігу по кутах. Після ШП замість модифікованого інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями iз введенням б.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3385
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p30.pdf427.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.