Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3381
Title: Лазерна інформаційно-вимірювальна система з розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Борисенко, О. В.
Васильєв, Д. Г.
Максюта, Д. В.
Осієвський, С. В.
Очкуренко, О. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Хударковський, К. І.
Keywords: лазерна система
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Борисенко О.В. та ін. Лазерна інформаційно-вимірювальна система з розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 62832 – № u201106755; Заяв. 30.05.2011; Опубл. 12.09.2011; Бюл. № 17. – 8 с.
Abstract: Лазерна інформаційно-вимірювальна система з розширеними можливостями містить приймально-передавальну апаратуру (ПРМ-ПРД А), вимірювальний блок, який складається з пристрою формування каналів, пристрою формування сигналів, пристроїв формування сигналів похибки, виконавчих механізмів по кутах азимута і місця, вимірювальних каналів похилої дальності R, радіальної швидкості R', кутів азимута α і місця β, кутових швидкостей α' і β'. Після ПРМ-ПРД А замість багатофункціонального інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3381
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p25.pdf261.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.