Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3380
Title: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Клівець, С. І.
Козіна, О. А.
Пєвцов, Г. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61879. - № u201104764. Заяв. 18.04.2011: опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14.- 10 с.
Abstract: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, схему "і", лічильник, змішувачі, фільтр, формувач мірних імпульсів, дешифратор, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки , електронно-цифрову обчислювальну машину, блок відображення вимірювальної інформації про радіальну швидкість R' літального апарата (ЛА) та - введення опорної частоти від передавального лазера (Лн + СПМБРК). Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів та після ШП замість багатофункціонального інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б - введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3380
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p24.pdf413.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.