Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3379
Title: Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Клівець, С. І.
Козіна, О. А.
Пєвцов, Г. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В, Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61883 - № u201105023 Заяв. 20.01.2011: опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. - 12 с.
Abstract: Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), призми для частоти міжмодових биттів , перемикач для частот міжмодових биттів і 2, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, тригер "1"|"0", схему "і", лічильники, фільтр із заданою смугою пропускання, детектор, диференційовну оптику, підсилювач, фільтр, диференційовні ланцюжки, випрямлячі, електронно-цифрову обчислювальну машину та блок відображення вимірювальної інформації про похилу дальність R до літального апарата (ЛА). Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів та після ШП замість багатофункціонального інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б - введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3379
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p23.pdf486.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.