Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3378
Title: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Клівець, С. І.
Козіна, О. А.
Пєвцов, Г. В.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61884 – № u201105024; Заяв. 20.04.2011; опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. - 10 с.
Abstract: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів і МБД та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери "1"|"0", схеми "і", реверсивні лічильники, схеми порівняння, електронно-цифрову обчислювальну машину та ∆vм оп - введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (∆vм оп, 2∆vм оп, 3∆vм оп, 6∆vм оп) від передавального лазера. Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів та після ШП замість багатофункціонального інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б - введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3378
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p22.pdf432.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.