Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3376
Title: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку і розпізнавання ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Балабуха, О. С.
Васильєв, Д. Г.
Довбня, О. В.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Балабуха О.С. та ін. Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку і розпізнавання ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66.Патент України на корисну модель № 62876 – № u201104251; Заяв. 07.04.2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. № 17. – 10 с.
Abstract: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку і розпізнавання ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок із б-введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата (ЛА), що виміряна, для інформаційного взаємозв'язку з ЛА та його розпізнавання, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, схему "і", лічильник, змішувачі, фільтр, формувач мірних імпульсів, дешифратор, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки Δνп, електронно-цифрову обчислювальну машину, блок відображення вимірювальної інформації про радіальну швидкість R' ЛА та 6Δνм-введення опорної частоти (6Δνм οп) від передавального лазера (Лн+СПМБРК). Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3376
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p20.pdf299.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.