Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3373
Title: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку і розпізнавання ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Альошин, Г. В.
Балабуха, О. С.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Омельченко, А. І.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Балабуха О.С. та ін. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку і розпізнавання ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66.Патент України на корисну модель № 61872 – № u201104223; Заяв. 07.04.2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. – 12 с.
Abstract: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку і розпізнавання ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок для інформаційного взаємозв'язку з літальним апаратом (ЛА) та його розпізнавання, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконуючі механізми, електронно-цифрову обчислювальну машину та а - введення опорного сигналу з частотою передавального лазера, б - введення сигналу від каналу оцінки тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) ЛА для уточнення похибки збігу по кутах. Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3373
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p17.pdf395.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.