Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3372
Title: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Квіткін, К. П.
Луковський, О. Я.
Наконечний, В. С.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Васильєв Д.Г., Дорошенко Ю.І. та ін. Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61868 – № u201104008; Заяв. 04.04.2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. – 10 с.
Abstract: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок для інформаційного взаємозв'язку з літальним апаратом (ЛА) та формування і обробки його зображення, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, схему „і", лічильник, змішувачі, фільтр, формувач мірних імпульсів, дешифратор, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки Dnп, електронно-цифрову обчислювальну машину, блок відображення вимірювальної інформації про радіальну швидкість R' ЛА та 6Dnм - введення опорної частоти (6Dnм оп) від передавального лазера (Лн+СПМБРК). Після СПМБРК замість блоку дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3372
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p16.pdf324.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.