Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3370
Title: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА
Authors: Коломійцев, О. В.
Балабуха, О. С.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Луковський, О. Я.
Наконечний, В. С.
Рубан, И. В.
Сачук, І. І.
Шостак, О. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61867 – № u201104004; Заяв. 04.04.2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. № 14. – 10 с.
Abstract: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМБРК), передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок для інформаційного взаємозв'язку з літальним апаратом та формування і обробки його зображення, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери "1"|"0", схеми "і", реверсивні лічильники, схеми порівняння, електронно-цифрову обчислювальну машину та Dnм оп - введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (Dnм оп, 2Dnм оп, 3Dnм оп, 6Dnм оп) від передавального лазера. Після СПМБРК замість блока дефлекторів введено модифікований блок дефлекторів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3370
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p14.pdf309.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.