Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3368
Title: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Болюбаш, О. О.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Рябоконь, Є. О.
Рубан, И. В.
Садовий, К. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66.Патент України на корисну модель № 61342 – № u201103404; Заяв. 22.03.2011; Опубл. 11.07.2011; Бюл. № 8. – 10 с.
Abstract: Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), багатоканальний селектор подовжніх мод (БСПМ), модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, схему "і", лічильник, змішувачі, фільтр, формувач мірних імпульсів, дешифратор, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки Dnп, електронно-цифрову обчислювальну машину, блок відображення вимірювальної інформації про радіальну швидкість R' літального апарата та 6Dnм-введення опорної частоти (6Dnм оп) від передавального лазера (Лн+БСПМ). Після ШП замість інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б-введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3368
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p13.pdf315.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.