Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3367
Title: Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Болюбаш, О. О.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Рябоконь, Є. О.
Рубан, И. В.
Садовий, К. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61341 – № u201103402; Заяв. 22.03.2011; Опубл. 11.07.2011; Бюл. № 13. – 12 с.
Abstract: Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, багатоканальний селектор подовжніх мод, призми для частоти міжмодових биттів Δνм, модифікований блок дефлекторів, перемикач для частот міжмодових биттів Δνм і 2Δνм, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, тригер "1"|"0", схему "і", лічильники, фільтр із заданою смугою пропускання, детектор, диференційовну оптику, підсилювач, фільтр, диференційовні ланцюжки, випрямлячі, електронно-цифрову обчислювальну машину та блок відображення вимірювальної інформації про похилу дальність R до літального апарата. Після ШП замість інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б-введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3367
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p12.pdf357.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.