Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3366
Title: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Болюбаш, О. О.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Омельченко, А. І.
Рубан, И. В.
Садовий, К. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г. та ін. Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61340 – № u201103395; Заяв. 22.03.2011; Опубл. 11.07.2011; Бюл. № 13. – 10 с.
Abstract: Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з додатковим скануванням та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, багатофункціональний селектор подовжніх мод, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери "1"|"0", схеми "і", реверсивні лічильники, схеми порівняння, електронно-цифрову обчислювальну машину та Dnм оп-введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (Dnм оп, 2Dnм оп, 3Dnм оп, 6Dnм оп) від передавального лазера. Після ШП замість інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із б-введенням сигналу тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата, що виміряна.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3366
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p11.pdf367.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.