Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3365
Title: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з додатковим скануванням та розширеними можливостями
Authors: Коломійцев, О. В.
Болюбаш, О. О.
Васильєв, Д. Г.
Дорошенко, Ю. І.
Козіна, О. А.
Подорожняк, А. О.
Рубан, И. В.
Садовий, К. В.
Сачук, І. І.
Шостак, А. В.
Keywords: літальні апарати
Issue Date: 2011
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г. та ін. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з додатковим скануванням та розширеними можливостями. G01 S 17/42, G01 S 17/66. Патент України на корисну модель № 61339 – № u201103394; Заяв. 22.03.2011; Опубл. 11.07.2011; Бюл. № 13. – 14 с.
Abstract: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з додатковим скануванням та розширеними можливостями містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, багатоканальний селектор подовжніх мод, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач (ШП), резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми, електронно-цифрову обчислювальну машину та а-введення опорного сигналу з частотою Δvм передавального лазера, б-введення сигналу від каналу оцінки тангенціальної складової швидкості (кутових швидкостей) літального апарата для уточнення похибки збігу по кутах. Після ШП замість інформаційного блока введено інформаційний блок з розширеними можливостями із введенням б.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3365
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p10.pdf548.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.