Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3351
Title: Пристрій для обчислення двоточкового зрізаного перетворення Фур'є в полі GF(28)
Authors: Алексєєв, С. В.
Рубан, И. В.
Калачова, В. В.
Долгий, Ю. С.
Калмиков, М. М.
Keywords: перетворення Фур'є
Issue Date: 2007
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Алексєєв С.В., Калачова В.В., Долгий Ю.С. №23421 U України, МПК(2006) G06F 5/00 G06F 17/14. Пристрій для обчислення двоточкового зрізаного перетворення Фур'є в полі GF(28).№ u 2006 13776; Заяв. 25.12.2006, Опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7. – 5 с. іл.
Abstract: Пристрій для обчислення двоточкового зрізаного перетворення Фур'є в полі GF(28), який містить блок оперативної пам'яті, перший та другий блоки постійної пам'яті, перший та другий мультиплексори, блок складання по модулю два, перший, другий та третій регістри, блок керування, до складу якого входять генератор тактових імпульсів, перший, другий та третій тригери, перший, другий та третій лічильники, дешифратор, перший, другий та третій елементи І, формувач фронтів, перший та другий елементи АБО, D-тригер, постійний запам'ятовуючий пристрій, причому усунуті третій та четвертий блоки постійної пам'яті, третій та четвертий регістри, у блоці керування усунуті третій лічильник, четвертий та п'ятий елементи І та додатково введено D-тригер, вхід запуску пристрою з'єднаний з входом блока керування, адресний вхід блока оперативної пам'яті з'єднаний з першим виходом блока керування, вхід дозволу читання блока оперативної пам'яті з'єднаний з другим виходом блока керування, вихід блока оперативної пам'яті з'єднаний з адресними входами першого та другого блоків постійної пам'яті, входи дозволу читання першого та другого блоків постійної пам'яті з'єднані з другим виходом блока керування, вихід першого блока постійної пам'яті з'єднаний з першим входом першого мультиплексора, вихід другого блока постійної пам'яті з'єднаний з другим входом першого мультиплексора.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3351
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p5.pdf96.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.