Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3350
Title: Пристрій для обчислення 14-точкового зрізаного перетворення Фур'є в полі GF(28)
Authors: Дуденко, С. В.
Рубан, И. В.
Алексєєв, С. В.
Шитова, О. В.
Данюк, Ю. В.
Keywords: перетворення Фур'є
Issue Date: 2006
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Дуденко С.В., Алексєєв С.В., Шитова О.В. та ін. №23420 U України, МПК(2006) G06F 5/00 G06F 17/14. Пристрій для обчислення 14-точкового зрізаного перетворення Фур'є в полі GF(28). № u 2006 13775; Заяв. 25.12.2006, Опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7. – 10 с. іл.
Abstract: Пристрій для обчислення 14-точкового зрізаного перетворення Фур'є в полі GF(28), який містить блок оперативної пам'яті, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий блоки постійної пам'яті, перший та другий мультиплексори, блок складання по модулю два, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий та п'ятнадцятий регістри, блок керування, до складу якого входять генератор тактових імпульсів, перший, другий та третій тригери, перший, другий, третій та четвертий лічильники, дешифратор, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий та п'ятнадцятий елементи І, формувач фронтів, перший та другий елементи АБО, постійний запам'ятовуючий пристрій, причому у пристрій додатково введені п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий блоки постійної пам'яті, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий та п'ятнадцятий регістри, до блока керування додатково введені шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий та п'ятнадцятий елементи І, а вхід запуску пристрою з'єднаний з входом блока керування.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3350
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p4.pdf120.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.