Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3322
Title: Пристрій для обчислення усіченого перетворення Фур'є в остаточних класах
Authors: Дуденко, С. В.
Рубан, И. В.
Третяк, В. Ф.
Сумцов, Д. В.
Issue Date: 2004
Publisher: Укрпатент
Citation: Рубан І.В., Дуденко С.В., Сумцов Д.В., Третяк В.Ф. Пристрій для обчислення усіченого перетворення Фур'є в остаточних класах. Деклараційний патент на корисну модель № 4264 України, 5МПК G 06 F 07/04. Заявл. 30.03.2004, Опубл. 17.01.2005, Бюл.№ 1. - 10 с.
Abstract: Пристрій для обчислення усіченого перетворення Фур'є в остаточних класах містить блок оперативної пам'яті, перший, другий, третій та четвертий блоки постійної пам'яті, перший, другий та третій блоки, які реалізують операцію складання по модулю два, перший, другий, третій та четвертий допоміжні блоки постійної пам'яті, перший, другий, третій та четвертий регістри, блок управління, до складу якого входять генератор тактових імпульсів, тригер, лічильник, дешифратор, перший, другий, третій та четвертий елементи І. Додатково введені другий, третій та четвертий блоки постійної пам'яті, перший, другий та третій блоки, які реалізують операцію складання по модулю два, перший, другий, третій та четвертий допоміжні блоки постійної пам'яті, перший, другий, третій та четвертий регістри.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3322
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p-1.pdf252.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.