Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3233
Title: Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки
Authors: Антонова, И. В.
Keywords: фактори ризику
медична система
підвищення вірогідності діагностування
метод оброблення біомедичної інформації
оцінка ризику
професійно обумовлені захворювання
продукційна модель
нечітка логіка
критичний стаж
Issue Date: 2011
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Антонова, І. В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" / І. В. Антонова ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2011. – 20 с.
Abstract: Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі – розробці методу комплексної оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі аналізу індивідуальних і групових факторів ризику. Для реалізації методу на основі сучасних інформаційних технологій створено медичну систему з метою підвищення вірогідності діагностування станів здоров’я, що відповідають різним рівням ризику розвитку професійно обумовлених захворювань, та ефективності профілактичних оглядів робітників підприємств хіміко-фармацевтичної галузі. У роботі формалізовано задачу і запропоновано метод оброблення біомедичної інформації для проведення комплексної оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань, на основі якого побудована продукційна модель системи оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань із застосуванням математичного апарату нечіткої логіки. Розроблено інформаційну структуру, алгоритмічне і програмне забезпечення системи оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань і виконано її тестову перевірку. Запропоновано метод визначення критичного стажу в розвитку професійно обумовлених захворювань і алгоритм оцінки можливості зниження рівня ризику в умовах шкідливого виробництва.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3233
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AntonovaIV.pdf666.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.