Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3230
Title: Хвильові процеси у ближній зоні випромінюючих систем, які збуджуються хвилею струму, що біжить
Authors: Тривайло, О. В.
Keywords: електромагнітне випромінювання
електромагнітні хвилі
диполь
рамкові антенні
electromagnetic emission
electromagnetic waves
loop
dipole
Issue Date: 2012
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Тривайло О. В. Хвильові процеси у ближній зоні випромінюючих систем, які збуджуються хвилею струму, що біжить : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 – "Радіофізика" / О. В.Тривайло ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2012. – 23 с.
Abstract: У дисертаційній роботі розв’язано наукову задачу розвитку теорії електромагнітних хвиль та коливань у ближній і проміжній зонах випромінювачів, які збуджуються хвилею змінного струму. При цьому отримані наступні результати:Розв’язано нову фундаментальну задачу радіофізики визначення випромінення криволінійного диполя Герца, який є елементом дуги кола довільного радіуса, в ближній, проміжній та дальній зонах спостереження. З порівняльного аналізу хвильових процесів випромінювання криволінійного елементарного випромінювача й диполя Герца показано, що кривизна провідника суттєво впливає на амплітудні й фазові характеристики випромінювання в ближній і проміжній та дальній зонах. З урахуванням вирішення задачі про випромінення криволінійного диполя Герца в сферичній і декартовій системах координат розв’язано задачу про випромінення рамкових антен біжучої хвилі довільних, зокрема резонансних розмірів. Відстань дальньої зони для таких антен, визначена з похибкою не гірше 5% по амплітудних характеристиках полів, дорівнює половині довжини хвилі. Показано, що чим більша електрична довжина дротової антени, тим менша довжина області її ближніх реактивних полів. Методом векторних потенціалів розв’язано зовнішню задачу електродинаміки про випромінення лінійної та криволінійної антени довільної довжини, яка збуджується біжучою хвилею змінного струму, в ближній і проміжній зонах спостереження. Проведено чисельний аналіз хвильових процесів випромінювання електромагнітних полів в ближній та проміжній зонах лінійних та криволінійних антен біжучої хвилі. Експериментально досліджено побічні електромагнітні випромінення блоків та сучасних елементів комп’ютерів у широкому діапазоні частот. Показано, що максимальний рівень побічного випромінювання і, отже, максимальний ризик несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, пов'язаний передусім з випромінюванням відеотракту монітора. Фізико-математичною моделлю такого випромінювання є лінійна чи криволінійна антена біжучої хвилі. In the dissertation the scientific problem of the development the theory of electromagnetic waves and vibrations in the near and intermediate zones of radiators excited by a wave of alternating current is solved. The following results was obtained: The problem of radiation of small in comparison with the wavelength loop radiators in near and intermediate zones of observation has been solved taking into account the curve of current conductor. The analysis of wave processes of radiation in near and intermediate regions of observation of linear, curved dipole Hertz and loop (circular and rectangle) radiator, excited by progressive wave of the current has been carried out. Analytical expressions for calculation of all electric and magnetic field vectors components are obtained in the spherical and Cartesian coordinate systems.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3230
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruvailoAV.pdf244.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.