Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3220
Title: Удосконалення системи фазової синхронізації опорних генераторів через атмосферний канал зв'язку
Authors: Сердюк, І. В.
Keywords: флуктуації поля
коефіцієнт заломлення
фазова синхронізація
напівактивні методи
phase locking
semia-ctive method
phase difference fluctuations
channel traster constant
Issue Date: 2012
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Сердюк І. В. Удосконалення системи фазової синхронізації опорних генераторів через атмосферний канал зв'язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / І. В. Сердюк ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 19 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні отримав удосконалення спосіб фазової синхронізації просторово рознесених генераторів і створено на його основі автономну систему синхронізації генераторів фазових вимірювальних систем, що має підвищену точність, за рахунок урахування флуктуацій параметрів тропосферного каналу зв'язку, a також оптимізації параметрів радіосигналу. При цьому було досягнуто середньоквадратичне відхилення різниці фаз опорного і підстроюваного генераторів менш ніж 0,4 градуса при відношенні сигнал-шум на виході приймача 28 дБ. Достовірність наукових результатів і висновків доведено експериментальною перевіркою основних наукових положень роботи.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3220
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SerdukIV.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.