Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3214
Title: Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлення
Authors: Кукуш, В. Д.
Keywords: вимірювання швидкості вітру
метеорна РЛС
сигнали телевізійного мовлення
напівактивна радіолокаційна система
багатопозиційна радіолокаційна система
meteor radar
television broadcasting signals
passive radar
bistatic radar
Issue Date: 2012
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Кукуш, В. Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери землі за сигналами телевізійного мовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / В. Д. Кукуш ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2012. – 22 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу удосконалення радіометеорного методу моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі, що дозволяє створити новий клас метеорних РЛС без власного радіопередавального пристрою, які використовують сигнали ефірного телевізійного мовлення як зондуючі. Це дає можливість розгорнути систему рознесених пунктів радіометеорного моніторингу динамічних параметрів мезопаузи-нижньої термосфери на базі існуючої мережі передавачів ефірного телевізійного мовлення без погіршення електромагнітної обстановки, значно зменшити витрати на проведення таких досліджень і позбутися негативного впливу на навколишнє середовище. Так само у роботі теоретично обґрунтовано апаратно-програмну структуру радіотехнічної системи для моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами ефірного телевізійного мовлення. Згідно з запропонованою структурою створена експериментальна радіотехнічна система, яка дозволила вперше провести цикл вимірювань швидкості вітру на висотах мезопаузи-нижньої термосфери за сигналами ефірного телевізійного мовлення. Достовірність отриманих експериментальних результатів доведено їх зіставленням з даними супутника TIMED (NASA, США) і метеорної РЛС SKiYMET (обсерваторія Коллм, Німеччина). Показано, що з довірчою імовірністю більш ніж 0,95 можна відкинути гіпотезу про некорельованість результатів вимірювань, що зіставляються. Ключові слова: вимірювання швидкості вітру на висотах мезопаузи-нижньої термосфери методом радіолокації метеорних слідів, метеорна РЛС, сигнали телевізійного мовлення, напівактивна радіолокаційна система, багатопозиційна радіолокаційна система.In the paper an actual applied science problem of using of terrestrial television broadcast signals as sounding signals for monitoring of Earth’s atmosphere dynamics by the meteor radiolocation method is solved. The method developed in the paper can be used for mesosphere-lower thermosphere wind measurements on the base of the existing TV-broadcasting network and greatly reduce costs of radio meteor measurements. According to the developed method, a wind component directed from receiver to television transmitter is under the measurements. Vector wind monitoring is also possible by simultaneous using of signals from several TV transmitters. In the paper the structure of hardware and software of radiotechnical system for realization of developed method of measurements is proved. It includes also recommendations for noise suppression, which allow to carry out the measurements within an urban environment.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3214
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KykyshDV.doc1.65 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.