Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3208
Title: Проектування роз'ємних оптичних з'єднувачів для радіотехнічних систем
Authors: Аллахверанов, Р. Ю.
Keywords: роз'ємні оптичні з'єднувачі
формалізація процесу
проектування
методи прийняття рішень
удосконалені моделі для електродинамічного, конструкторського та технологічного етапів проектування
чисельний і натурний експеримент
optical demountable connectors
design process formalization
decision making methods
perfection of the model for electrodynamic design and technological stages
digital and natural experiments
Issue Date: 2012
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Аллахверанов Аллахверанов Рауф Юсіф огли Проектування роз'ємних оптичних з'єднувачів для радіотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / Р. Ю. Аллахверанов ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 19 с.
Abstract: Принципово важливий внесок результатів дисертації в теоретичні дослідження роз'ємних оптичних з'єднувачів (РОЗ) полягає в запропонованому підході до формалізації процедур проектування на основі ідеї його декомпозиції на три етапи (електродинамічний, конструкторський і технологічний) та використання на кожному з цих етапів байесівських статистичних рішень разом з відповідною фізико-технологічною моделлю РОЗ. Практична цінність роботи визначається тим, що внаслідок досліджень доповнені такі бази знань: про величини допусків на розміри РОЗ, про нові конструкції й технології виробництва елементів РОЗ, а також властивості матеріалів, які в них використовуються. Проведені експерименти підтвердили достовірність викладених у дисертації наукових положень і принципів. Її результати впроваджено в ряді організацій і в навчальний процес деяких вищих навчальних закладів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3208
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AllahveranovRU.pdf348.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.