Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3189
Title: Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в IP/MPLS-мережах з підтримкою технології TRAFFIC ENGINEERING
Authors: Ахмад, М. Х.
Keywords: трафік
мережа
управління
маршрутизація
канальний ресурс
пропускна здатність
модель
метод
Issue Date: 2011
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Ахмад, М. Х. Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в IP/MPLS-мережах з підтримкою технології TRAFFIC ENGINEERING : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / М. Х. Ахмад ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2011. – 19 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, пов’язаної зі вдосконаленням засобів управління трафіком в IP/MPLS-мережах в умовах реалізації багатошляхових стратегій маршрутизації від джерела шляхом розробки відповідних математичних моделей та методів для підвищення продуктивності та масштабованості ТКМ в цілому. Розроблено потокові моделі та дворівневі методи ієрархічно-координаційного управління трафіком в MPLS-мережі за підтримки технології Traffic Engineering, Traffic Engineering DiffServ та IP/IntServ. Новітність результатів полягає у забезпеченні узгодженого розрахунку маршрутних змінних і змінних, що відповідають за розподіл та резервування пропускної здатності трактів передачі в інтересах трафіка користувача того чи іншого класу обслуговування; у використанні координаційних принципів – принципу цільової координації та принципу прогнозування взаємодій при оптимізації процесу багаторівневого управління трафіком в мережі. Запропоновані рішення можуть бути покладені в основу перспективних протоколів маршрутизації, алгоритмів пріоритезації, розподілу і резервування пропускної здатності трактів передачі в IP/MPLS-мережах.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3189
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AhmadMH.pdf829.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.