Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3182
Title: Радіотехнічні системи вимірювання на основі гомодинних перетворювачів з дискретним зміненням фази опорного сигналу
Authors: Полівкин, С. М.
Keywords: гомодинный метод
дискретний фазообертач
набіг фази
вимір параметрів матеріалу
homodyne measurement
discrete phase shifter
phase incursion
non destructive control
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Полівкин, С. М. Радіотехнічні системи вимірювання на основі гомодинних перетворювачів з дискретним зміненням фази опорного сигналу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 — "Радіотехнічні та телевізійні системи" / С. М. Полівкин ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2013. – 23 с.
Abstract: Дисертація є дослідженням, в якому запропонований підхід до рішення задачі створення мікрохвильових вимірювальних приладів на основі гомодин- ных перетворювачів з дискретною зміною фази опорного сигналу. Цей метод відрізняється від відомих тим, що перенесення інформації про модуль і аргу- мент коефіцієнта передачі матеріалу, який досліджується, в область низьких ча- стот, виконується без використання гетеродинного перетворення частоти, що дає можливість істотно спростити процес подальших вимірів. Основний результат дисертаційної роботи полягає в розробці математич- ної моделі гомодинного вимірювального перетворювача з дискретною зміною фази опорного сигналу і отриманні співвідношень, які дозволяють розраховува- ти амплітуди спектральних складових вихідного низькочастотного сигналу. Крім того, у роботі доведено, що амплітуди усіх складових спектру пропорційні амплітуді вхідного високочастотного сигналу, а також встановлено, що при будь-якому значенні числа станів фазообертача максимальну амплітуду має пе- рша гармоніка вихідного сигналу, що робить доцільним її використання у вимі- рювальних цілях. Практична цінність роботи полягає в можливості модельної оптимізації параметрів перетворювачів на етапі проектування вимірювальних систем на їх основі. Створена експериментальна установка, яка дозволяє здійснити техніч- ний контроль параметрів гомодинных перетворювачів. Dissertation is research based on a new approach of a microwave measuring devices building using homodyne converters with the discrete changed phase of a reference signal. The method provides the possibility of a transfer in the low frequency band the information about the module and argument of transmission coefficient in a volume with the investigated 20 material. The use of the homodyne conversion method simplifies the process of the further measurements strongly. The result of the dissertation work is a developed mathematical model of homodyne measuring converter with the discrete changed phase of the reference signal. The mathematical model contains the relations which make it possible to find amplitudes of spectral components of an output low frequency signal. In addition, it is well-proven that amplitudes of all components of spectrum are proportional to the amplitude of an input high-frequency signal, and also it is shown that the first component of an output signal spectrum has maximum amplitude for any number of phase shifter states. For the first time, the analysis of metrology possibilities of homodyne measuring converter with the discrete changed phase of a reference signal was done. It is shown, that if a three-sectional discrete phase shifter is used and the possible decline level of the first component of output signal spectrum is 1%, the error of phase shifter must not exceed 18º. In case of four sectional discrete phase shifter, the error must not exceed 9º.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3182
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PolivkinSN.pdf525.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.