Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3167
Title: Оптимізація динамічних характеристик активних непрямих синтезаторів частот пристроїв телекомунікацій
Authors: Сировєтнік, В. С.
Keywords: синтезатор частот
фазове автопідлаштування частоти
системи синхронізації
методи маніпуляції сигналів
радіозв’язок
Issue Date: 2011
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Сировєтнік, В. С. Оптимізація динамічних характеристик активних непрямих синтезаторів частот пристроїв телекомунікацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" / В. С. Сировєтнік ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2011. – 19 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню задач підвищення ефективності застосування синтезаторів частот непрямого типу в телекомунікаційних пристроях та системах, що виконують синхронізацію прийомопередавачів за частотою та синтез радіосигналів. Актуальність рішення подібних задач визначається як безсумнівною поширеністю саме цього способу синтезу частот, так і його універсальністю. В роботі вирішена задача оптимізації СЧ непрямого типу за критерієм мінімуму загального коефіцієнту підсилення контуру ФАПЧ при наявності зовнішніх обмежень, що накладаються стандартами, за якими працює система, складовою частиною якої є цей СЧ. Ці обмеження виражаються у вигляді обмежувальних шаблонів, що пред’являють вимоги до кривої перехідного процесу. Досліджений вплив наявності, типів режимів та тривалості перехідного процесу на характеристики неідеального ЧМн-2 сигналу, що формується за допомогою СЧ непрямого типу. Це спектральні характеристики та характеристики завадостійкості. Крім того, в роботі запропоновані методи маніпуляції, що складаються в формуванні ансамблів двійкових маніпульованих сигналів, одна або дві складові яких є радіоімпульсами з кутовою модуляцією складної форми. Отримання цих радіоімпульсів відбувається в результаті перехідного процесу за частотою у вихідному сигналі СЧ непрямого типу у відповідь на стрибкоподібну зміну одного з його параметрів, наприклад, коефіцієнта ДЗКД. Дослідженні та оптимізовані характеристики завадостійкості цих ансамблів, а для оптимальних варіантів визначені показники їх спектральної ефективності. Для досліджених ансамблів запропоновані схеми формування відповідних маніпульованих сигналів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3167
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SurovetnikVS.doc639.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.