Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3115
Title: Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників
Authors: Гніденко, О. С.
Keywords: модель
метод
інформаційна технологія
категорія
функтор
система збалансованих показників
процесний підхід
показник ефективності
стратегічне управління бізнес-процесами
Issue Date: 2014
Citation: Гніденко, О.С. Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / О. С. Гніденко ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 221 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі розробки нових і вдосконалення існуючих методів процесного управління підприємством на основі збалансованих показників (ЗП), а також розробці інформаційної технології (ІТ) забезпечення стратегічного управління бізнес-процесами (БП) . Запропоновано модель системи ЗП, яка формалізує взаємозв’язок стратегічного і оперативного рівнів управління підприємством у вигляді категорій та функторів. Удосконалено категорну модель реалізації життєвого циклу процесу вибору заходів, яка дозволяє здійснювати оперативне управління БП шляхом вибору дій на основі ЗП. Отримав подальший розвиток метод формування та ведення ЗП, що дозволяє автоматизувати процес формування стратегічних карт та індивідуальних завдань співробітникам за рахунок використання процесного підходу для опису реалізації стратегічних цілей. Удосконалено метод забезпечення стратегічного управління БП, який дозволяє вибрати заходи з урахуванням аналізу їх впливу на показники БП за рахунок застосування формалізованого представлення взаємозв’язку стратегічного рівня та бізнес-архітектури. Запропоновано прикладну ІТ забезпечення стратегічного управління БП з використанням запропонованих моделей та методів. Розроблено програмну реалізацію підсистеми стратегічного управління ЗП.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3115
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gnidenko_aref.doc619 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.