Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3064
Title: Стереотаксична система дистанційного електромагнітного управління хірургічним інструментом
Authors: Аврунін, О. Г.
Семенець, В. В.
Масловський, С. Ю.
П'ятикоп, В. О.
Keywords: стереотаксис
електромагнітне управління
магнітне поле
хірургічний інструмент
Issue Date: 2001
Citation: Пат. № 39424, Україна, A61B19/00. Стереотаксична система дистанційного електромагнітного управління хірургічним інструментом / Аврунін О.Г., Семенець В.В., Масловський С.Ю., П'ятикоп В.О.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 20.07.2000; опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5.
Abstract: Стереотаксична система дистанційного електромагнітного управління хірургічним інструментом, що містить ЕОМ, вихід якої зв'язан з пристроєм формування параметрів магнітного поля, що управляє хірургічним інструментом, блок інтраопераційної ортогональної рентгеноскопії, з'єднаний з першим входом ЕОМ і пристрій контроля функціонального стану пацієнта, з'єднаний з другим входом ЕОМ, яка відрізняється тим, що пристрій формування параметрів магнітного поля містить в собі дешифратор адресу, вхід та перший вихід якого з'єднані з ЕОМ, а другий вихід з'єднан з другими входами цифро-аналогових пристроїв формування сили струму і аналого-цифрових амперметрів, перши входи яких, через відповідні магнітні котушки, з'єднані з виходами відповідних цифро-аналогових пристроїв формування сили струму, а виходи з'єднані з входом двонаправленого буферного регістру, що з'єднан двонаправленою шиною з ЕОМ, а вихід якого з'єднан з першими входами цифро-аналогових пристроїв формування сили струму, хірургічний інструмент має діаметр до 2 мм і наконечник сферичної форми.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3064
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39424-uapatents.com.pdf139.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.