Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3049
Title: Спосіб об’єктивного визначення функції носового клапана
Authors: Аврунін, О. Г.
Семенець, В. В.
Журавльов, А. С.
Калашник, Ю. М.
Keywords: риноманометрія
носовий клапан
ніс
дихання
Issue Date: 2011
Citation: Пат. № 95018, Україна, A61B 5/08. Спосіб об’єктивного визначення функції носового клапана / Аврунін О.Г., Семенець В.В., Журавльов А.С., Калашник Ю.М.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 22.03.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
Abstract: Спосіб об’єктивного визначення функції носового клапана, що включає процедури зміщення рукою лікаря м’яких тканин щоки пацієнта вбік від серединної лінії при спокійному диханні, опитування пацієнта щодо покращення дихання через досліджувану половину носу, інтерпретації результатів дослідження, який відрізняється тим, що вводять процедури динамічної риноманометрії при форсованому диханні, попередньої обробки та аналізу риноманометричних даних.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3049
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95018-uapatents.com.pdf244.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.