Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3047
Title: Спосіб нейрохірургічного планування при проведенні реконструктивних втручань щодо пластики фронтоорбітальних кісткових дефектів
Authors: Семенець, В. В.
Сіпітій, В. І.
Аврунін, О. Г.
Бабалян, Ю. О.
Шамраєва, О. О.
Keywords: нейрохірургія
планування
кісткові дефекти
імплантант
Issue Date: 2007
Citation: Пат. № 79131, Україна, A61B 5/107. Спосіб нейрохірургічного планування при проведенні реконструктивних втручань щодо пластики фронтоорбітальних кісткових дефектів / Семенець В.В., Сіпітий В.В., Аврунін О.Г., Бабалян Ю.О., Шамраєва О.О.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; опубл. 25.05.2007.
Abstract: Cпосіб нейрохірургічного планування при проведенні реконструктивних втручань щодо пластики фронтоорбітальних кісткових дефектів, згідно з яким формують протокол обстеження пацієнта, досліджують голову пацієнта за допомогою спіральної комп’ютерної томографії, отримуючи зображення аксіальних томографічних зрізів, обробляють дані щодо створення тривимірної моделі поверхні імплантата, який відрізняється тим, що вимірюють геометричні параметри фронтоорбітальної ділянки черепа – висоту hc та площу Sc поверхні дефекту склепіння черепа, площу Sк поверхні дефекту верхньої стінки орбіти, обчислюють коефіцієнт Кп як відношення площі поверхні дефекту склепіння черепа до площі поверхні дефекту верхньої стінки орбіти (Кп = Sc/Sк), оптимальний оперативний доступ визначають за такими критеріями: якщо hc менше ніж 2 мм, то можливим є використання супратарзального доступу до ушкодженої зони, якщо Sк більше ніж 3 см2, то необхідно використовувати методики екстенсивного зниження внутрішньочерепного тиску з дирекцією та вправленням оболонко-мозкової грижі, якщо Кп менше ніж 1, то необхідно проводити лігатурну фіксацію імплантата у 6-ти точках, будують воксельну модель голови пацієнта та здійснюють об’ємне моделювання ходу оперативного втручання щодо дослідження можливостей формування гематом реконструйованого епідурального компартменту, проводять корекцію геометричних параметрів імплантанта та формують вихідні дані для виготовлення імплантанта.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3047
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79131-uapatents.com.pdf102.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.