Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3035
Title: Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієнтирів при інтраопераційному використанні рентгенівської комп’ютерної томографії
Authors: Аврунін, О. Г.
Семенець, В. В.
Keywords: стереотаксис
орієнтири
томографія
Issue Date: 2003
Citation: Пат. № 59663, Україна, A61B 19/00. Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієнтирів при інтраопераційному використанні рентгенівської комп’ютерної томографії / Аврунін О.Г., Семенець В.В.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 11.11.2002; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.
Abstract: Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієнтирів при інтраопераційному використанні рентгенівської комп'ютерної томографії, що полягає в знаходженні координат білих спайок СА і СР мозку і включає жорстку фіксацію голови пацієнта у апертурі рентгенівського томографа з установою рентген-контрастних позначок та виконання оглядових рентгенограм у фронтальній і сагітальній площинах, який відрізняється тим, що за заданим алгоритмом проводять послідовне сканування підкіркової області з мінімальною дискретністю, вимірюють довжину 3-го шлуночка на томограмах в орбіто-меатальній площині і визначають гомографічний зріз, який містить другий (зверху) локальний мінімум довжини 3-го шлуночка, при цьому координати розташування передньої СА і задньої СР білих спайок мозку будуть визначатися згідно локалізації на даному зрізі передньої та задньої границь контуру 3-го шлуночка відповідно.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3035
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59663-uapatents.com.pdf105.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.