Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2990
Title: Радіотермометр з функцією неінвазівного визначення локалізації температурних аномалій у внутрішніх тканинах людини
Authors: Аврунін, О. Г.
Азархов, О. Ю.
Булгаков, В. І.
Сакало, С. М.
Семенець, В. В.
Keywords: радіотермометр
температурні аномалії
Issue Date: 2006
Citation: Пат. № 75814, Україна, A61B 6/02. Радіотермометр з функцією неінвазівного визначення локалізації температурних аномалій у внутрішніх тканинах людини / Аврунін О.Г., Азархов О.Ю., Булгаков В.І., Сакало С.М., Семенець В.В.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 04.10.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
Abstract: Радіотермометр з функцією неінвазівного визначення локалізації температурних аномалій у внутрішніх тканинах людини, який містить приймальну антену, вихід якої з'єднаний з першим входом перемикача, вихід якого з'єднаний з першим входом циркулятора, вихід якого з'єднаний з входом радіометричного блока перший вихід якого з'єднаний з другим входом перемикача, який відрізняється тим, що введені інтегратор з регульованою постійною часу, оптико-електронний перетворювач, генератор струму, датчик поверхневої температури антени, цифровий індикатор, другий вихід радіометричного блока з'єднаний з другим входом циркулятора, а третій - через інтегратор з регульованою постійною часу з входом оптико-електронного перетворювача, вихід якого з'єднаний з першим входом диференційного аналого-цифрового перетворювача, а другий вхід інтегратора з'єднаний з першим виходом генератора струму, другий вихід якого з'єднаний з входом датчика поверхневої температури антени, вихід якого з'єднаний з другим входом диференційного аналого-цифрового перетворювача, вихід якого з'єднаний з цифровим індикатором, а датчик поверхневої температури антени та приймальна антена виконуються в єдиному модулі.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2990
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75814-uapatents.com.pdf99.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.