Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2947
Title: Моделі і метод управління мережними ресурсами в телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи
Authors: Холодкова, А. В.
Keywords: багатоагентна система
управління мережними ресурсами
телекомунікаційна мережа
multiagent systems
network resources management
telecommunications network
Issue Date: 2011
Citation: Холодкова, А. В. Моделі і метод управління мережними ресурсами в телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Холодкова Анна Валеріївна ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2011. – 21 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розв'язанню актуальної науково-прикладної задачі, що в удосконаленні засобів управління передачею даних на транспортному рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем шляхом розробки математичних моделей та методу управління мережними ресурсами за допомогою багатоагентної системи, що дало можливість підвищити продуктивність мультисервісних телекомунікаційних мереж Удосконалено систему математичних моделей централізованого, децентралізованого та ієрархічного способів багатоагентного управління ресурсами телекомунікаційної мережі на транспортному рівні, новизна яких полягає у використанні ймовірнісно-часових графів, що дозволило для різних способів управління оцінити ймовірність правильної доставки за заданий час команд управління та інформації про стан телекомунікаційної мережі. Розроблено метод управління мережними ресурсами з використанням багатоагентної системи, який на підставі результатів порівняльного аналізу дозволяє забезпечити динамічну зміну архітектури системи управління мережними ресурсами в залежності від стану телекомунікаційної мережі. The dissertation is devoted to an actual applied problem, which is to develop and improve methods of network resources in the CBC, and their dynamic models, based on analytical modeling and field experiments that provide the specified quality of service. The method of network resources using multiagent system, which based on the results of comparative analysis allows for dynamic change of the control system architecture network resources depending on the state telecommunications network.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2947
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XolodkovaAV.doc6.21 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.