Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2888
Title: Спосіб маршрутизації з балансуванням навантаження в телекомунікаційних мережах
Authors: Вавенко, Т. В.
Лемешко, А. В.
Евсеева, О. Ю.
Гаркуша, С. В.
Стерин, В. Л.
Keywords: мережа
балансування навантаження
маршрутизація
спосіб
телекомунікаційний
Issue Date: 2013
Citation: Патент на корисну модель 84986 Україна, МПК (2013.01) G06G 3/00. Спосіб маршрутизації з балансуванням навантаження в телекомунікаційних мережах / О.В. Лемешко, Т.В. Вавенко, В.Л. Стерін, О.Ю. Євсєєва, С.В. Гаркуша; власник Харківський національний університет радіоелектроніки - № u 2013 04667 Заявл. 15.04.2013, Опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21
Abstract: Спосіб маршрутизації з балансуванням навантаження в телекомунікаційних мережах, що здійснює багатошляхову маршрутизацію з балансуванням навантаження в каналах ТКМ, який відрізняється тим, що балансування навантаження здійснюється за середньою багатошляховою затримкою пакетів, коли задача маршрутизації розв'язується за умови, що в маршрутах передачі трафіку контурні складові середніх багатошляхових затримок прирівнюються до нуля.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2888
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84986-uapatents.com.pdf367.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.