Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2850
Title: Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей телекомунікаційних систем
Authors: Лемешко, О. В.
Keywords: тензор
модель
метод
управління
Issue Date: 2005
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Лемешко О.В. Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей телекомунікаційних систем: Автореферат дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2005.
Abstract: У відповідності до загальносвітових тенденцій розвитку систем телекомунікацій го-ловним завданням галузі зв'язку України є створення мультисервісної мережі зв'язку, що відповідає постійно зростаючим вимогам користувачів до якості обслуговування. Його успішне рішення тісно пов’язане з необхідністю узагальнення вже накопиченого світового досвіду в сфері телекомунікацій і цілком залежить від ступеня технологічного впровадження передових принципів та методів передачі інформації. У свою чергу, надання послуг зв’язку гарантованої якості традиційно пов'язане з необхідністю вдосконалення систем мережного управління, у рамках яких значна увага приділяється процесам управління мережними ресурсами. Актуальність теми. У теорії управління мережами зв'язку наукою накопичено значний теоретичний матеріал і практичний досвід, причому вагомий внесок у розвиток моделей і методів управління мережними ресурсами зробили вітчизняні й закордонні вчені, серед яких Kleinrock L., Gallager R., Ford L.R., Fulkerson D.R., Garcia-Luna-Aceves J. J., Vutukury S., Захаров Г.П., Вишневський В.М., Поповський В.В., Стєклов В.К., Лосєв Ю.І., Борш В.І., Поляков П.Ф., Романов О.І., Димарський Я.С., Яновський Г.Г., Назаров О.М. та ін. Разом з тим з часом сама постановка загальної проблеми й окремих задач управління мережними ресурсами істотно змінюється через необхідність обліку ряду загальних одночасно діючих факторів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2850
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_2005.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.