Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2830
Title: Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в ip/mpls-мережах з підтримкою технології traffic engineering
Authors: Хайлан, А. М.
Keywords: модель
метод
управління
трафік
Issue Date: 2011
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Хайлан А.М. Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в ip/mpls-мережах з підтримкою технології traffic engineering // Автореферат дисертації на здобуття науковог ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.12.02. - ХНУРЕ, 2011.
Abstract: Проблема забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS) в сучасних мультисервісних телекомунікаційних мережах (ТКМ), які розвиваються у напрямку створення мереж наступного покоління (Next Generation Network, NGN), є все ще досить гострою та потребує кропіткої проробки множини задач, що виникають практично на всіх рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМВВС). У зв’язку з цим все більше уваги приділяється засобам управління трафіком, що реалізуються на мережному рівні ЕМВВС, до яких, перш за все, варто віднести протоколи маршрутизації, механізми розподілу канального та буферного ресурсів ТКМ. На роль транспортної основи NGN обґрунтовано претендує, завойовуючи все більше визнання, технологія багатопротокольної комутації міток – MPLS (MultiProtocol Label Switching), яка увібрала в себе переваги технологій IP (Internet Protocol) та ATM (Asynchronous Transfer Mode). Проведений аналіз дозволив сформулювати важливі вимоги, що висуваються до управління трафіком в MPLS-мережах, до яких варто віднести, перш за все, погоджене розв’язання окремих задач щодо управління трафіком; підтримку якості обслуговування; реалізацію багатошляхових стратегій маршрутизації «від джерела»; високу масштабованість результуючих рішень. На жаль відомі технологічні та протокольні рішення у цій галузі не забезпечують задоволення перерахованих вимог в необхідному об’ємі. Тому чисельні передові концепції та технології, такі як Traffic Engineering (TE), Traffic Engineering DiffServ, Fast ReRouting та ін., не можуть в повній мірі реалізувати потенціал закладених в них можливостей, пов’язаних з підвищенням якості обслуговування в ТКМ. Причина цього багато в чому полягає у недосконалості математичних моделей і методів, які закладені в протоколи маршрутизації, механізми управління чергами та ін. Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості. Крім того, окремі задачі щодо управління трафіком розв’язуються, як правило, розрізнено, що, в результаті, не сприяє зростанню продуктивності ТКМ. У зв’язку з цим те-матика дисертаційної роботи, яка присвячена розв’язанню наукової задачі, пов’язаної з вдос-коналенням засобів управління трафіком в IP/MPLS-мережах в умовах реалізації багатошляхових стратегій маршрутизації від джерела шляхом розробки відповідних математичних моделей та методів для підвищення продуктивності та масштабованості ТКМ в цілому, є актуальною.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2830
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_2011.pdf688.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.