Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2801
Title: Моделі й методи функціональної верифікації цифрових систем на основі темпоральних асерцій
Authors: Зайченко, С. О.
Keywords: моделювання
асерція
верифікація
діагностування
лінійна темпоральна логіка
цифрові системи на кристалах
Issue Date: 2011
Citation: Зайченко С. О. Моделі й методи функціональної верифікації цифрових систем на основі темпоральних асерцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / С. О. Зайченко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : ХНУРЕ, 2011. - 20 с.
Abstract: В дисертаційнім дослідженні розроблені моделі та методи функціональної верифікації цифрових систем на кристалах на основі використання темпоральних асерцій при тестовому діагностуванні помилок в процесі програмно-апаратного моделювання для істотного підвищення якості цифрового виробу та зменшення часових і матеріальних витрат проектування. Основні результати: аналітична модель верифікації HDL-коду на основі використання динамічних регістрових черг, орієнтована на аналіз асерцій лінійної темпоральної логіки, яка забезпечує високу швидкодію моделювання та задану глибину діагностування помилок коду; модель інтерпретації лінійної темпоральної логіки з використанням режиму "глобального" часу, призначена для перевірки формул під час симуляції; методи аналізу механізму асерції, які дають можливість істотно підвишити швидкодію моделювання та на 15% зменшити час верифікації проекту; модель взаємодії даних регістрового рівня та процес-моделі обробки подій і функцій-черг, які забеспечують покращення параметрів транспортування подій в процесі моделювання; інфраструктура процесу верифікації та діагностування проектованого виробу, яка відрізняється введенням у програмний код надлишковостей у вигляді асерцій та апаратною підтримкою моделювання, що дозволяє на 30% зменшити загальний час проектування цифрових систем на кристалах; програмні компоненти систем верифікації Riviera (Aldec Inc.), в яких реалізовано моделі та методи функціональної верифікації на основі темпоральних асерцій, що дає можливість істотно (20%-80%) зменшити часові витрати для моделювання функціональності та асерцій в процесі тестування цифрових проектів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2801
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZaichenkoSO.pdf894.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.