Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2780
Title: Методы построения диагностических моделей на основе нейро-нечетких сетей в интеллектуальных системах диагностирования
Authors: Субботин, С. А.
Keywords: інтелектуальна система діагностування
діагностична модель
нейро-нечітка мережа
вибірка
стохастичний пошук
intelligent diagnosis sistem
diagnostic model
neuro-fuzzy network
sample
stochastic search
Issue Date: 2013
Citation: Субботин, С. А. Методы построения диагностических моделей на основе нейро-нечетких сетей в интеллектуальных системах диагностирования : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 "Системы и средства искусственного интеллекта" / С. А. Субботин ; МОН Украины, Запорож. нац. техн. ун-т. – Запорожье, 2013. – 492 с. – Библиогр.: с. 314–346.
Abstract: Мета дисертації-створення нових і удосконалення існуючих методів побудови діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж в інтелектуальних системах діагностування для вирішення проблеми підвищення якості, рівня автоматизації та швидкості синтезу діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж. Об'єкт дослідження-процес побудови інлелектуальних систем діагностування. Предмет дослідження-методи побудови діагностичних моделей в інтелектуальних системах діагностування на основі нейро-нечітких мереж.Розроблено нові методи і програмні засоби лдя побудови інтелектуальних систем діагностування, які синтезують діагностичні моделей у нейро-нечіткому базисі з автоматичним налаштовуванням параметрів та на основі гібридного стохастичного пошуку. Запропоновано моделі якості вибірок та діагностичних нейромоделей і методи формування вибірок, використання яких дозволяє вирішити проблему автоматизації побудови інтелектуальних систем діагностування. Проведено експериментальне дослідження властивостей і характеристик та запропоновано рекомендації шодо використання розроблених методів при вирішенні практичних завдань діагностування і автоматичної класифікації. Отриманні результати доведені до практичної реалізації та впроваджені на підприємствах і в організаціях.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2780
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SubbotinSA.pdf588.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.