Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2753
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Методи обробки біомедичних зображень»
Authors: Аврунін, О. Г.
Скляр, О. І.
Keywords: зображення
фільтрація
сегментація
обробка зображень
Issue Date: 2014
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Методи обробки біомедичних зображень» для студентів усіх форм навчання напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» [Електронне видання] / Упоряд. О.Г. Аврунін, О.І. Скляр – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 68 с.
Abstract: Дисципліна Методи обробки біомедичних зображень» є однією з обов’язкових дисциплін для студентів спеціальностей медико-технічного спрямування. Її основою є дисципліни фізика, математика, основи програмування, а також математичні методи обробки інформації. Дисципліна «Методи обробки біомедичних зображень» надає методи обробки та способи їх програмної реалізації у об’єктно-орієнтованому середовищі Delphi. Метою вивчення дисципліни «Методи обробки біомедичних зображень» є засвоєння принципів створення програмного забезпечення для обробки растрових медичних зображень.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2753
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОБЗ_lab.pdf979.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.