Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2752
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби радіаційної медицини»
Authors: Старенький, В. П.
Авер'янова, Л. О.
Васильєв, Л. Л.
Keywords: гамма-терапевтичний апарат
лінійний прискорювач електронів
інформаційно-управляюча система
технології комп’ютерного планування
Issue Date: 2015
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби радіаційної медицини" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності [Текст] / упоряд.: В. П. Старенький, Л. О. Авер'янова, Л. Л. Васильєв. — Харків : ХНУРЕ, 2015. — 44 с.
Abstract: Викладені вказівки з вивчення принципів роботи засобів технічного та інформаційного забезпечення променевої терапії та технічного обслуговування комплексів променевої терапії. Виконання лабораторних робіт дозволяє студентові під керівництвом викладача ознайомитись із технічними принципами функціонування радіотерапевтичних систем, реалізовувати окремі функції та режими їх роботи за допомогою сучасних програмних засобів. Студенти, які успішно виконали лабораторний практикум, можуть самостійно здійснювати імітаційні експерименти, набувати навичок дослідницької роботи у галузі медичних радіаційних технологій, відпрацьовувати методики аналізу та програмної обробки даних при плануванні променевого лікування.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2752
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка лаб-МЗРМ+.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.