Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2739
Title: Модель маршрутизації у телекомунікаційній мережі з використанням шляхів, що перетинаються за вузлами
Authors: Єременко, О. С.
Андрушко, Д. В.
Issue Date: 2015
Abstract: Запропоновано розв’язання актуальної наукової та практичної задачі, пов’язаної з розробленням потокової моделі багатошляхової маршрутизації за шляхами, що перетинаються за вузлами, в телекомунікаційній мережі. Запропонована модель є подальшим розвитком відомої моделі багатошляхової маршрутизації на підставі введення в її структуру нелінійних обмежень, які відповідають за розрахунок шляхів, що перетинаються за вузлами. Результати моделювання підтвердили працездатність запропонованої потокової моделі багатошляхової маршрутизації за шляхами, що перетинаються за вузлами. Запропонована модель може використовуватись за умови забезпечення заданого рівня якості обслуговування, відмовостійкості та мережевої безпеки.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2739
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1.pdf297.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.