Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2735
Title: Модель відмовостійкої маршрутизації з реалізацією різних схем резервування ресурсів мережі в умовах мультипотокового трафіку
Authors: Лемешко, О. В.
Арус, К. М.
Keywords: Модель
відмовостійкість
маршрутизація
схема резервування
мережа
поток
трафік
Issue Date: 2014
Publisher: Львівська політехніка
Citation: Лемешко О.В., Арус К.М. Модель відмовостійкої маршрутизації з реалізацією різних схем резервування ресурсів мережі в умовах мультипотокового трафіку // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ – 2014» СПТЕЛ – 2014. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2014. - С. 15-20.
Abstract: Пропонується математична модель відмовостійкої маршрутизації для різних схем резервування мережевих ресурсів. Модель представлена лінійними і нелінійними умовами-обмеженнями, які спільно з цільовою функцією дозволили сформулювати оптимізаційну задачу щодо розрахунку шуканих маршрутних змінних. В рамках моделі закладена можливість реалізації різних схем резервування: вузла, каналу і маршруту. Новизна моделі полягає в модифікації умов запобігання перевантаження каналів зв'язку, за якими, в загальному випадку, одночасно можуть протікати потоки як основних, так і резервних маршрутів. Використання запропонованих умов в ході реалізації одно- і багатошляхової маршрутизації дозволить запобігти перевантаженню каналів зв'язку навіть у разі, якщо лише деякі потоки будуть перемикатися з основних шляхів на резервні. Модель охоплює випадок одноадресної (unicast) маршрутизації, але введені умови справедливі також і при організації багатоадресної (multicast) та широкомовної (broadcast) маршрутизації, здійснюваної, наприклад, в рамках моделі, описаної в роботах.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2735
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lviv.pdf5.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.