Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2646
Title: Лабораторний стенд для дослідження систем на пристроях програмованої логіки
Authors: Крук, О. Я.
Аврунін, О. Г.
Носова, Т. В.
Семенець, В. В.
Keywords: лабораторний стенд
програмована логіка
Issue Date: 2010
Citation: Пат. № 90366, Україна, G609B 23/18, G09B 23/00. Лабораторний стенд для дослідження систем на пристроях програмованої логіки / Крук О.Я., Аврунін О.Г., Носова Т.В., Семенець В.В.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 10.06.2008; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
Abstract: Лабораторний стенд для дослідження систем на пристроях програмованої логіки, що містить програмовану логічну інтегральну схему, яка встановлена на монтажній платі, перший вхід та перший вихід якої з'єднані відповідно з першим виходом та першим входом програматора, другий вхід та другий вихід якого з'єднані з ПЕОМ, другий вхід та другий вихід монтажної плати з'єднані відповідно з виходом та входом клавіатури, третій та четвертий виходи монтажної плати з'єднані відповідно з входами блока динамічної індикації та п'єзодинаміка, третій та четвертий входи монтажної плати з'єднані відповідно з виходами датчика температури та лічильника реального часу, п'ятий вхід та п'ятий вихід монтажної плати з'єднані відповідно з виходом та входом інтерфейсного блока, шостий вхід та шостий вихід монтажної плати з'єднані відповідно з входом та виходом зовнішнього контактного рознімача, який відрізняється тим, що в нього додатково введені знако-символьний дисплей, блок зовнішньої пам'яті, цифровий керований осцилятор та блок світлодіодної індикації, при цьому сьомий вихід та сьомий вхід монтажної плати з'єднані відповідно з входом та виходом знако-символьного дисплея, восьмий вихід та восьмий вхід монтажної плати з'єднані відповідно з входом та виходом блока зовнішньої пам'яті, дев'ятий вихід та дев'ятий вхід монтажної плати з'єднані відповідно з входом та виходом цифрового керованого осцилятора, а десятий вихід монтажної плати з'єднаний з входом блока світлодіодної індикації.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2646
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90366-uapatents.com.pdf175.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.