Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2614
Title: Методи адаптивної маршрутизації в гібридних телекомунікаційних мережах з гарантованою якістю обслуговування
Authors: Євсєєва, О. Ю.
Keywords: модель
метод
маршрутизація
якість обслуговування
Issue Date: 2004
Publisher: Харків
Citation: Євсєєва О.Ю. Методи адаптивної маршрутизації в гібридних телекомунікаційних мережах з гарантованою якістю обслуговування // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі. - Харків. - 19 с.
Abstract: Ефективність функціонування мультисервісної телекомунікаційної мережі (ТКМ) залежить від великої кількості факторів і визначається протоколами різних рівнів, серед яких важливе місце займають задачі мережного рівня і зокрема задачі маршрутизації. Слід зазначити, що теоретичну основу значної більшості сучасних алгоритмів і протоколів маршрути-зації складають неадаптивні або локально адаптивні моделі, наприклад, моделі найкоротшого шляху, що обумовлено відносною простотою їхньої реалізації. Протоколи адаптивної маршрути-зації, побудовані на даних моделях, наприклад RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), PNNI (Private Network to Network Interface), забезпечують розрахунок необхідних маршрутів з адаптацією лише до зміни топології ТКМ. Практика свідчить, що використання подібних протоколів призводить до нераціонального використання доступних мережних ресурсів, що, у свою чергу, є причиною їх перевантаження та вимагає впровадження концепцій підвищення якості управління мережними ресурсами, наприклад Traffic Engineering (ТЕ).
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2614
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_2004.pdf505.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.